Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Μελιάννα

Γιορτάζει το όνομα Μελιάννα?

Tο όνομα Μελιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μελιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΕΛΙΝΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .