Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαρτίνα

Γιορτάζει το όνομα Μαρτίνα?

Tο όνομα Μαρτίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρτίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΘΑ ή το όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ .