Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Μάρσια

Γιορτάζει το όνομα Μάρσια?

Tο όνομα Μάρσια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μάρσια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΑ .