Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαρίζα

Γιορτάζει το όνομα Μαρίζα?

Tο όνομα Μαρίζα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρίζα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ .