Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριτίνα

Γιορτάζει το όνομα Μαριτίνα?

Tο όνομα Μαριτίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριτίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ .