Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαριστέλλα

Γιορτάζει το όνομα Μαριστέλλα?

Tο όνομα Μαριστέλλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριστέλλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΣΤΕΛΛΑ .