Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Μαρίσμη

Γιορτάζει το όνομα Μαρίσμη?

Tο όνομα Μαρίσμη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρίσμη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΙΣΜΗΝΗ .