Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Μαρίσια

Γιορτάζει το όνομα Μαρίσια?

Tο όνομα Μαρίσια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρίσια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .