Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Μαρισάντυ

Γιορτάζει το όνομα Μαρισάντυ?

Tο όνομα Μαρισάντυ είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρισάντυ μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΚΥΡΙΑΚΗ .