Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Μαρίσα

Γιορτάζει το όνομα Μαρίσα?

Tο όνομα Μαρίσα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρίσα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΣΩΤΗΡΙΑ .