Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Μαρινία

Γιορτάζει το όνομα Μαρινία?

Tο όνομα Μαρινία είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρινία μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΥΓΕΝΙΑ .