Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Μαρινέλη

Γιορτάζει το όνομα Μαρινέλη?

Tο όνομα Μαρινέλη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρινέλη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΝΕΦΕΛΗ .