Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαριλίτσα

Γιορτάζει το όνομα Μαριλίτσα?

Tο όνομα Μαριλίτσα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλίτσα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .