Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαριλίτα

Γιορτάζει το όνομα Μαριλίτα?

Tο όνομα Μαριλίτα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλίτα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .