Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Μαριλίς

Γιορτάζει το όνομα Μαριλίς?

Tο όνομα Μαριλίς είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλίς μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ .