Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριλίνα

Γιορτάζει το όνομα Μαριλίνα?

Tο όνομα Μαριλίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ .