Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριλύβια

Γιορτάζει το όνομα Μαριλύβια?

Tο όνομα Μαριλύβια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλύβια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΟΛΥΜΠΙΑ .