Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαριλιάννα

Γιορτάζει το όνομα Μαριλιάννα?

Tο όνομα Μαριλιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΝΑ ή το όνομα Ηλιάννα .