Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Μαριλέτα

Γιορτάζει το όνομα Μαριλέτα?

Tο όνομα Μαριλέτα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριλέτα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΝΙΚΟΛΕΤΑ .