Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαρικέλλυ

Γιορτάζει το όνομα Μαρικέλλυ?

Tο όνομα Μαρικέλλυ είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαρικέλλυ μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .