Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριέττα

Γιορτάζει το όνομα Μαριέττα?

Tο όνομα Μαριέττα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριέττα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΡΤΕΜΙΣ .