Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Μαριέλλα

Γιορτάζει το όνομα Μαριέλλα?

Tο όνομα Μαριέλλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριέλλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .