Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριέλα

Γιορτάζει το όνομα Μαριέλα?

Tο όνομα Μαριέλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριέλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΛΠΙΔΑ .