Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριβέτα

Γιορτάζει το όνομα Μαριβέτα?

Tο όνομα Μαριβέτα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριβέτα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ .