Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριαρένα

Γιορτάζει το όνομα Μαριαρένα?

Tο όνομα Μαριαρένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριαρένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΙΡΗΝΗ .