Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριάντζελα

Γιορτάζει το όνομα Μαριάντζελα?

Tο όνομα Μαριάντζελα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριάντζελα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα Αγγέλα .