Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριάνθη

Γιορτάζει το όνομα Μαριάνθη?

Tο όνομα Μαριάνθη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριάνθη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΧΡΥΣΑΝΘΗ .