Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαριάντα

Γιορτάζει το όνομα Μαριάντα?

Tο όνομα Μαριάντα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριάντα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ .