Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Μαριαννέτα

Γιορτάζει το όνομα Μαριαννέτα?

Tο όνομα Μαριαννέτα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριαννέτα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΝΝΕΤΑ .