Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαριάννα

Γιορτάζει το όνομα Μαριάννα?

Tο όνομα Μαριάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .