Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαριανίνα

Γιορτάζει το όνομα Μαριανίνα?

Tο όνομα Μαριανίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαριανίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΜΑΡΙΝΑ .