Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μαργκώ

Γιορτάζει το όνομα Μαργκώ?

Tο όνομα Μαργκώ είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαργκώ μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ .