Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Μαργιαρένα

Γιορτάζει το όνομα Μαργιαρένα?

Tο όνομα Μαργιαρένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαργιαρένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΕΙΡΗΝΗ .