Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021

Μαγδαλένια

Γιορτάζει το όνομα Μαγδαλένια?

Tο όνομα Μαγδαλένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μαγδαλένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .