Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΛΩΞΑΝΔΡΑ γιορτάζει στις 17 Μαρτίου .

ΛΩΞΑΝΔΡΑ
Greece

Σχετικά κοντά με το όνομα ΛΩΞΑΝΔΡΑ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας


ΔΑΡΕΙΑ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΡΟΔΗ

Αγίου Ροδιανού


ΡΟΔΙΑΝΟΣ

Αγίου Ροδιανού


ΚΛΩΝΤΙΑ

Αγίας Κλαυδίας


ΔΡΟΣΟΣ

Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων