Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Λυδιάννα

Γιορτάζει το όνομα Λυδιάννα?

Tο όνομα Λυδιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Λυδιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΛΥΔΙΑ ή το όνομα ΙΩΑΝΝΑ .