Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Λενάντα

Γιορτάζει το όνομα Λενάντα?

Tο όνομα Λενάντα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Λενάντα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΝΗ ή το όνομα ΑΝΔΡΙΑΝΗ .