Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Κωσταλέκος

Γιορτάζει το όνομα Κωσταλέκος?

Tο όνομα Κωσταλέκος είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Κωσταλέκος μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή το όνομα Αλέκος .