Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Κατιλένα

Γιορτάζει το όνομα Κατιλένα?

Tο όνομα Κατιλένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Κατιλένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .