Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Κατιάννα

Γιορτάζει το όνομα Κατιάννα?

Tο όνομα Κατιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Κατιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .