Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2019

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ γιορτάζει στις 27 Σεπτεμβρίου .

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Σχετικά κοντά με το όνομα ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΑΚΥΛΙΝΗ

Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής


ΕΠΙΧΑΡΙΣ

Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος


ΖΗΝΩΝ

Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας


ΝΕΟΦΥΤΟΣ

(Όχι βασική ημ/νία)

«Έγκλειστος» Άγιος Νεόφυτος, ο Κύπριος


ΧΑΡΙΤΩΝ

Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού


ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού


ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ

Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος


ΡΩΜΑΝΟΣ

Οσίου Ρωμανού του Μελωδού


ΑΝΑΝΙΑΣ

Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού


ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου


ΙΟΥΣΤΙΝΗ

Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου


ΙΟΥΣΤΑ

Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου