Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΥΠΑΤΗΣ γιορτάζει στις 31 Μαρτίου .

ΥΠΑΤΗΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΥΠΑΤΗΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Υπάτιος, Υπατος, Υπάτης

Σχετικά κοντά με το όνομα ΥΠΑΤΗΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΤΙΤΟΣ

Οσίου Τίτου του θαυματουργού


ΙΛΛΥΡΙΟΣ

Οσίου Ιλλυριού