Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ιωντίνα

Γιορτάζει το όνομα Ιωντίνα?

Tο όνομα Ιωντίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ιωντίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΙΩΑΝΝΑ ή το όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ .