Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΙΛΛΥΡΙΟΣ γιορτάζει στις 3 Απριλίου .

ΙΛΛΥΡΙΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΙΛΛΥΡΙΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Ιλλύριος, Ιλλυρία, Λύρος, Λύρα

Μένουν 16 ημέρες για αυτή τη γιορτή.

Σχετικά κοντά με το όνομα ΙΛΛΥΡΙΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΕΥΤΥΧΙΑ

Αγίου Ευτυχίου


ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Αγίου Ευτυχίου