Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Ηλενώρα

Γιορτάζει το όνομα Ηλενώρα?

Tο όνομα Ηλενώρα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ηλενώρα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΗΛΕΚΤΡΑ ή το όνομα ΕΛΕΟΝΩΡΑ .