Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Υλένια

Γιορτάζει το όνομα Υλένια?

Tο όνομα Υλένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Υλένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή το όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ .