Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Ηβιάννα

Γιορτάζει το όνομα Ηβιάννα?

Tο όνομα Ηβιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ηβιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΗΒΗ ή το όνομα ΙΩΑΝΝΑ .