Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΙΑΚΩΒΟΣ γιορτάζει στις 23 Οκτωβρίου .

ΙΑΚΩΒΟΣ
Greece

Σχετικά κοντά με το όνομα ΙΑΚΩΒΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ

Αγίας Σεβαστιανής


ΧΡΥΣΑΝΘΗ

(Όχι βασική ημ/νία)

Αγίας Χρυσάνθης


ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Αγίου Χρυσαφίου


ΓΛΥΚΩΝ

Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου


ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημητρίου του Μυροβλύτου


ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δημητρίου του Μυροβλύτου


ΛΕΠΤΙΝΗΣ

Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος


ΛΟΥΠΠΟΣ

Αγίου Λούππου


ΝΕΣΤΩΡ

Αγίου Νέστορος μάρτυρος


ΒΗΛΗ

Αγίων Βήλης και Ευνίκης


ΕΥΝΙΚΗ

Αγίων Βήλης και Ευνίκης