Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Γιωργιλιάνα

Γιορτάζει το όνομα Γιωργιλιάνα?

Tο όνομα Γιωργιλιάνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Γιωργιλιάνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ ή το όνομα ΗΛΙΑΝΑ .