Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Γιολένα

Γιορτάζει το όνομα Γιολένα?

Tο όνομα Γιολένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Γιολένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .